V podjetju TOK d.o.o., Ljubljana se ukvarjamo s projektiranjem hidravličnih sistemov in pogonov na področju mobilnih strojev in naprav, delovnih vozil in industrijskih postrojenj.

Ponujamo celovite rešitve od zasnove, projektiranja, izdelave hidravličnih shem, delavniške in tehnološke dokumentacije do izdelave in spuščanja v pogon:
• Hidravlični agregati različnih moči za vse vrste hidravličnih pogonov v skladu s potrebami naročnika.
• Integrirani hidravlični tokokrogi (HIC) Za izpolnjevanje specialnih funkcij hidravličnega krmiljenja sprojektiramo, skonstruiramo in  izdelamo kompaktne rešitve integriranih hidravličnih tokokrogov.